VASTUULLISUUS
Hollolan Viilu Ja Laminaatti / FSC®-C122888

Forest Stewardship Council® (FSC®) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka missio on edistää vastuullista metsänhoitoa maailmanlaajuisesti. HVL on ollut mukana FSC alkuperäketjussa vuodesta 2014 ja käytämme toimittajia, joiden puumateriaalit ovat peräisin hyvin hoidetuista metsistä, ja jotka toimivat FSC standardin mukaisesti. Vuosina 2019–2021 hankkimastamme viilusta 97% oli FSC Kontrollitua puuta tai FSC 100% alkuperää. FSC-sertifioinnilla takaamme puumateriaaliemme eettisyyden.

Metsät ovat arvokkaita paitsi ihmisten, myös planeetan selviytymisen kannalta. Metsissä asuu monia uhanalaisia lajeja. Huolehtimalla metsistä huolehdimme samalla itsestämme, sillä FSC-sertifioiduista metsistä saadaan puutavaran lisäksi myös lääkekasveja, elintarvikkeita ja muita materiaaleja.

FSC takaa, että maailman metsät säilyvät myös tuleville sukupolville. Viisi prosenttia sertifioidun metsämaan pinta-alasta jätetään kokonaan metsätalouden ulkopuolelle
FSC-sertifioidussa metsässä huolehditaan siitä, että luonnon monimuotoisuus säilyy. Esimerkiksi Suomen FSC-sertifioiduissa metsissä huolehditaan siitä, että monille eliölajeille välttämätön lahopuu jätetään metsään. Hakkuissa metsään jätetään myös järeitä säästöpuita sekä riistatiheikköjä, jotka tarjoavat eläimille ruokaa ja suojaa.
FSC pitää metsäluonnon puolta, sillä se on ympäristön kannalta maailman vahvin metsäsertifiointi. Se on ainoa metsäsertifiointi, jolla on keskeisten ympäristöjärjestöjen tuki.

FSC-sertifioitua metsää hoidetaan suunnitelmallisesti, ja pelisääntöjen noudattamista valvotaan puolueettomilla auditoinneilla. Näin varmistetaan, että metsä kasvaa ja sitoo hiiltä parhaalla mahdollisella tavalla. FSC-sertifiointi edellyttää, että metsäiset rannat säilyvät kauniina – myös tuleville sukupolville. Kaikkien vesistöjen ympärille jätetään hakkuiden yhteydessä suojavyöhykkeet, jotta vesistöön ei pääse haitallisia huuhtoutumia, ja jotta saadaan luotua kosteaa pienilmastoa vaativille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. FSC edistää luonnonsuojelua, uhanalaisten lajien suojelua sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.

FSC-sertifioidulle puulle on markkinoilla kova kysyntä. Tarjontaa ei ole riittävästi, ja tämän vuoksi sertifioituun raaka-aineeseen voidaan sekoittaa sertifioimatonta kontrolloitua puuta – toki tarkoin kriteerein ja tiukasti valvottuna.

Kontrolloidun puun alkuperän tulee olla jäljitettävissä. Kontrolloidun puun hankinnassa tulee varmistaa, että puu ei ole:

1. laittomasti hakattua
2. lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
3. lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
4. lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä
geenimuunneltua perimää.

Kontrolloitu puu on tärkeä työkalu, jolla FSC-sertifiointia voidaan laajentaa tilanteissa, joissa sertifioitua puuraaka-ainetta ei ole riittävästi saatavilla. Samalla kontrolloitu puu toimii yrityksille ensimmäisenä askeleena kohti täyttä metsäsertifiointia.

 

 

Vastuullisuus
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Pysy ajantasalla ajankohtaisista tarjouksista ja kuulumisista!